VÄLKOM­MEN TILL ÖRE­BRO MIL­I­TARY TRAINING!

Det fanns en tid när män­niskan trä­nade utan vare sig vik­ter, red­skap eller mask­iner. De blev oer­hört starka, fick god kon­di­tion och en kropp i har­moni och bal­ans. Denna kun­skap finns nu att ta del av igen. Har du vil­jan, så har vi resten.

Kän­ner du att van­lig trän­ing på gym inte ger till­räck­ligt? Eller vill du kanske testa något utöver det van­liga?
Då har du hit­tat rätt.


Intresserad? Boka ditt pass här. Du kom­mer inte ångra dig!


Välkom­men till ÖMT !

Göran och MagnusSe vår reklamfilm.